Rainbow page separator

Řidiči se musí smířit s uzavírkou silnice kvůli rekonstrukci

Neděle, 1. října 2023

Bohdalov / Nejdéle do poloviny listopadu musí řidiči motorových vozidel počítat s uzavírkou silnice II/388 mezi křižovatkou s komunikací II/353 až po křižovatku se silnicí III/3536 ve směru k osadě Chroustov u Bohdalova.

Objízdná trasa od Rudolce vede po silnici II/353 na křižovatku s místní komunikací a po ní dále do Bohdalova, poté na křižovatku s komunikací II/388 a pak přes Bohdalov

na křižovatku se silnicí III/3536 k Chroustovu. Objízdná trasa rekonstruovaného úseku je obousměrná.

Důvodem uzavírky silnice je rekonstrukce povrchu komunikace včetně pokládky nového asfaltového povrchu. Po celou dobu stavebních prací se nepočítá s přemístěním autobusových zastávek.