Rainbow page separator

Rozložitý buk na Zelené hoře byl vyhlášen památným stromem

Čtvrtek, 4. Leden 2018

Žďár nad Sázavou / Památným stromem byl vyhlášen buk lesní, který stojí nedaleko vstupního schodiště do areálu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na žďárské Zelené hoře. Stáří mohutného stromu, který je 23 metrů vysoký s obvodem kmene 377 centimetrů, je odhadováno na 150 až 200 let. Je jednou ze dvou rozložitých listnatých dřevin, které byly před desetiletím zachovány v rámci odlesnění Zelené hory, druhou před několika lety zničil poryv vichřice. Vzrostlý strom rovněž slouží jako rozcestník turistických tras.
Buk je podle ochranářů ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy významnou krajinnou dominantou Zelené hory a spoluutváří tamní poutní místo. Z tohoto důvodu byl nyní vyhlášen památným stromem. Je zákonem chráněn před poškozením a zničením, ochranné pásmo bylo vyhlášeno v okruhu o poloměru 11,5 metru od jeho kmene.