Nové Město na Moravě, aktuality, cyklostezka
Rainbow page separator

Rozšíření komunikace pomůže bezpečné cykloturistice

Neděle, 16. Březen 2014

Cyklostezka

Nové Město na Moravě / Cyklostezka vedoucí z místní části Nového Města na Moravě Maršovice až do Nového Města by měla přispět k dalšímu rozvoji cykloturistiky v regionu.
V současné době novoměstská radnice pokračuje v činnosti na projektech s názvy Chodník a cyklostezka Maršovice a Místní komunikace Bělisko. Cyklostezce z Maršovic k realizaci chybí uzavření smlouvy s vlastníky komunikací, v projektu Místní komunikace Bělisko probíhá projektová příprava, aby mohlo po uzavření smlouvy s vlastníky dojít ke stavebním úpravám stávající křižovatky pod lokalitou Nad Městem a rozšíření místní komunikace.
Záměrem obou projektů, které mají přispět k rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro místní obyvatele i turisty, je zajištění bezpečné trasy pro cyklisty, již se budou chtít dostat z cyklostezky z Maršovic ve směru k novoměstské lokalitě Bělisko.