Rainbow page separator

Rozšíření křižovatky brzdí úbytek parkovacích míst

Pátek, 23. Září 2016

Rozšíření křižovatky brzdí úbytek parkovacích míst

Žďár nad Sázavou / Studie proveditelnosti zřízení autobusové zastávky a přechodu u orlovny a na přechodu u mostu nad úvozem v lokalitě Klafar zaměstnává žďárskou radnici. Vychází při tom z diplomové práce zklidňujících opaření v Libické ulici studenta Dopravní fakulty pardubické univerzity, kterou si radnice nechala vypracovat. Opatření z diplomové práce byla předložena k posouzení orgánům státní správy a k návrhu dalšího postupu. Tato práce je v současné době k nahlédnutí u komunitní koordinátorky žďárského úřadu.
Řeší se rovněž problematická situace na nedaleké frekventované křižovatce ulic Brodská a Revoluční, kde se s rozšiřující zástavbou Klafaru a zprovozněním mostu z Dolní ulice značně zvýšil provoz. Uvažuje se o dvou variantách řešení, ty si však žádají zrušení parkovacích míst v Brodské ulici, kterých je v bytové zástavbě vybudované v 50. letech minulého století na dnešní poměry obecně nedostatek. Nebylo proto ještě rozhodnuto o realizaci, neboť je problematické najít náhradní plochy pro přemístění parkovacích stání.