Rainbow page separator

Rozšíření školy v Losenici pomůže dotace

Úterý, 3. Prosinec 2013

Velká Losenice / Dvě odborné učebny se zázemím, sborovna, ředitelna a účtárna vzniknou v nové přístavbě Základní školy ve Velké Losenici. Obec byla úspěšná ve své snaze o získání dotace na projekt Modernizace a zkvalitnění výuky ZŠ a MŠ Velká Losenice. Ten řeší i modernizaci stávajících tříd a nákup učebních pomůcek za 3,5 milionu korun.
Součástí stavebních prací v jihovýchodní části budovy se rovněž stane vybudování výtahu, což zajistí bezbariérovost celé školy. Celkové finanční náklady na projekt jsou vyčísleny na více než 12,4 milionu korun, z nichž přislíbená dotace bude činit 10,5 milionu.
Ze svých prostředků musí obec v souvislosti s předfinancováním akce zajistit 6,4 milionu, na což si vezme úvěr po dobu realizace projektu – to je do května 2015. Po dokončení stavby pak splatí celou půjčenou finanční částku.