Rainbow page separator

S požadavky a náměty veřejnosti počítá další rozvoj služeb

Pátek, 4. března 2022

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Aktualizovat akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2023 se chystají v Novém Městě. Na dokumentu, který je výsledkem společného plánování potřeb obyvatel, nabídky posky[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovatelů a podpory zadavatelů v oblasti sociálních i následných služeb, se může podílet také veřejnost. Zaměstnanci městského úřadu pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to žádají obyvatele o vyplnění dotazníku s ohledem na jejich náměty pro případné změny. Dotazník je možné vyplnit do 14. dubna, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to buď v elektronické podobě pomocí odkazu umístěného na webu města, případně prostřednictvím odboru školství, kultury a sociálních věcí novoměstské radnice, kde je k nahlédnutí i stávající akční plán. Vyplnění je možné také přes Novoměstské sociální služby. Následně budou se zřetelem na připomínky, potřeby či náměty obyvatel stanoveny priority potřeb sociálních služeb pro příští rok.