Novoměstsko, novomestsko, aktuality, Šafranice, rašeliniště
Rainbow page separator

Šafranice byla vyhlášena přírodní památkou

Neděle, 9. Prosinec 2012

hnedasek-rozrazilovy-safraniceNovoměstsko / Mezi přírodní památky byla krajskými radními nově zařazena sedmihektarová lokalita Šafranice – území s rašelinnými loukami u Slavkovic na Novoměstsku. V místě se nacházejí rozsáhlé populace chráněných rostlin a živočichů. Žijí tam mimo jiné ohrožené druhy čolků, ropucha obecná či vzácný motýl hnědásek rozrazilový. Z rostlin se v těchto místech nachází fialově kvetoucí orchidej prstnatec májový, mezi dalšími druhy v tamní bohaté populaci jsou i vachta trojlistá a tolije bahenní.

Jedná se v pořadí už o 102. přírodní památku v Kraji Vysočina. „Průzkum prokázal, že zmíněná oblast svým významem převyšuje kvalitu mnohých stávajících zvláště chráněných území v kraji,“ uvedl krajský radní Zdeněk Chlád.

Na Vysočině existuje 178 maloplošných zvláště chráněných území, zabírají dohromady 5591 hektarů. Kraj Vysočina se stará celkem o 74 přírodních památek a 54 přírodních rezervací. O zbývající zvláště chráněná území pečují Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory. V návrhu krajského rozpočtu na rok 2013 jsou na údržbu chráněných území podobně jako v letošním roce vyčleněny čtyři miliony korun.