Rainbow page separator

SATT bude od června stříhat keře a od července čistit chodníky

Neděle, 15. Březen 2020

Žďár nad Sázavou / Zhruba od poloviny letošního roku začne ve Žďáře obstarávat údržbu zeleně mimo sečení a letní a zimní údržbu komunikací společnost SATT prostřednictvím své divize technické služby. Tímto způsobem chce žďárská radnice navázat na technické služby města, které zanikly v 90. letech. Údržbu zeleně mimo sečení začne SATT zajišťovat od 1. června, údržbu komunikací od 1. července, a to částečně svépomocí a částečně prostřednictvím subdodavatelů, aniž by však došlo k navýšení položek pro tyto práce vyčleněných v rozpočtu města. V dalších letech se má postupně přidávat také sečení travnatých ploch, správa veřejného osvětlení, technické správa budov města nebo správa dětských hřišť a městského mobiliáře.
Žďár si od převedení výše zmíněných činností na firmu SATT, jejímž je stoprocentním akcionářem, slibuje zlepšení managementu zakázek a služeb, dispečerskou službu a obecně rychlejší reakce zejména v souvislosti se zimní údržbou žďárských komunikací. Firma SATT se dosud prioritně zabývá rozvodem tepla po městě a poskytováním televizního a internetového vysílání v části žďárského okresu.