Rainbow page separator

SATT kvůli krizi aktualizoval havarijní a regulační plán

Úterý, 13. září 2022

Žďár nad Sázavou / K aktualizaci havarijního a regulačního plánu, podle kterého se postupuje v případě nehod a při nouzových stavech, přistoupila žďárská společnost SATT rozvádějící z teplárny podniku ŽĎAS teplo do většiny žďárských domácností. Důvodem je prohlubující se energetická krize spojená s připraveností na extrémní tísňové stavy. Vzhledem k tomu, že teplárna na základě dlouhodobých kontraktů spaluje převážně hnědé uhlí z tuzemských dolů a pro nadcházející topnou sezonu je částečně předzásobená, riziko v podobě pozdní dodávky dalšího uhlí je nízké.
SATT kromě modernizace žďárské soustavy pro zásobování teplem současně se ŽĎASem spolupracuje na možné modernizaci teplárny tak, aby výroba tepla byla vícezdrojová. Během následujících týdnů dojde k dokončení rekonstrukce horkovodu v sídlišti Libušín, což souvisí s vyvedením výkonu z tamní kotelny, a rovněž bude hotová přípojka k nové sportovní hale v areálu průmyslové školy. Projekt modernizace záložní kotelny na Libušíně čeká proces povolování a přípravných prací.
Co se týče regulačních opatření, ta mohou být ze zákona uplatněna zejména na základě vyhlášení nouzového stavu, ohrožení státu nebo válečného stavu, případně při havárii zdroje nebo soustavy zajišťující zásobování teplem. Konkrétní způsoby regulace jsou v havarijním a regulačním plánu popsány a vyjádřeny pětistupňovou řadou. Jak držitelé licence na dodávky tepla, tak spotřebitelé jsou povinni se podřídit případnému omezení přísunu tepla bez ohledu na uzavřené smlouvy, a to bez práva na náhradu vzniklých škod.