Rainbow page separator

Sázava zahájila činnost vlastního obecního infokanálu

Pátek, 3. Únor 2017

Sázava / Činnost obecního infokanálu zahájili v Sázavě, do konce loňského roku tamní úřad posílal zájemcům hromadné SMS zprávy prostřednictvím společného programu s obcí Velká Losenice.
Podmínkou je nová registrace odběratelů zpráv, „textovky“ jsou zdarma zasílány na jedno telefonní číslo v domácnosti. Nemusí se jednat jen o mobilní telefon, zaregistrovat je možné i pevnou linku s tím, že hromadné zprávy na ni chodí v hlasové podobě. Zaregistrovat se zájemci mohou na webu obce nebo na webu www.infokanal.cz, osobně na podatelně, anebo SMS zprávou na úřad.
Poskytované hromadné zprávy se týkají například plánovaných odstávek vody, přerušení dodávek elektrické energie, uzavírek místních komunikací, termínů mimořádných svozů odpadu, kulturních či společenských akcí, mimořádných změn v provozní době obecního úřadu a podobně.