Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Tři králové, sbírka
Rainbow page separator

Sbírka Třech králů dnes skončila

Pátek, 14. Leden 2011

Žďár nad Sázavu /Tříkrálová sbírka letošního roku dnešním dnem skončila. Všech 370 kasiček je v současné době postupně rozpečeťováno a za dohledu představitelů jednotlivých měst a obcí jsou výtěžky předávány na centrální účet Charity Česká republika, kde budou následně rozděleny dle variabilních symbolů příslušným charitám. Z toho důvodu není ještě v současné době známa celková částka, kterou zhruba 1 400 koledníků na území žďárského okresu vykoledovalo.

Aktuální stav výtěžku je však možné sledovat na www.zdar.caritas.cz.

Výtěžek Tříkrálové sbírky, kterou už po jedenácté pořádá Charita Česká republika, je určen především na pomoc nemocným, lidem s postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

„Velmi děkuji všem, kteří se svým zapojením či darem na jedenácté Tříkrálové sbírce podíleli,“ vzkazuje veřejnosti ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Ing. Jana Zelená.