Rainbow page separator

Sdružení Krajina nabízí peníze na výsadbu stromořadí

Neděle, 14. dubna 2019

Počítky / Do 26. dubna mohou neziskové organizace a obce předkládat návrhy akcí zaměřených na výsadbu stromořadí ve volné krajině pro rok 2019. Výzvu vyhlásily Sdružení Krajina z Počítek a přepravní společnost GLS CZ, přičemž zaslané návrhy budou vyhodnoceny a pořadatelé vybraných akcí obdrží příspěvek na výsadbu. Sdružení Krajina výsadby stromořadí, remízků či větrolamů do volné krajiny podporuje již sedmým rokem – loni bylo za finanční podpory od GLS CZ ve výši 52 tisíc korun vysazeno 156 stromů.
Pro letošní rok je pro organizátory výsadbových akcí připraveno celkem sto tisíc korun, přičemž organizace se mohou ucházet o příspěvek ve výši 500 korun na jeden vysazený dlouhověký strom a 300 korun na stromek ovocný. V případě mimořádné výsadby je možné jednat o navýšení sazby za dlouhověkou dřevinu.
„Tento projekt jsme pojali tak, aby byl jednoduchý, bez nadměrné administrativní zátěže, s možností domluvit se a doladit detaily podle možností navrhovatele akce tak, aby byly schopny podporu využít i malé spolky fungující na dobrovolnické bázi,“ sdělila Kateřina Marečková ze Sdružení Krajina. Podmínkou finanční podpory je výsadbová akce s aktivním zapojením veřejnosti, výsadba minimálně pěti stromů a sázení místně původních druhů dřevin.