Rainbow page separator

Sdružení Krajina představilo nové logo, chystá i vylepšený web

Úterý, 1. března 2022

Počítky / Pro vytvoření nového loga se rozhodli pracovníci Sdružení Krajina se sídlem v Počítkách. Organizace se dlouhodobě stará o ruční údržbu cenných podmáčených luk nejenom ve žďárském okrese, ale věnuje se i výsadbě dřevin, rekultivaci zanedbaných území, tvorbě tůní pro obojživelníky, přípravě regionálního lučního osiva a řadě dalších podobných aktivit.
„Tvůrcem designu nového loga je Vojta Jehlička, grafik a designér, který ve svých studentských letech brigádničil u nás na loukách, takže Sdružení Krajina zná. Zná naše cíle, smysl práce, zkrátka ví, o čem [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to celé je, a je [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na jeho práci znát,“ vyjádřila se Darina Coufalové ze Sdružení Krajina.
Nová podoba loga zachovává původní symboliku, nicméně je v designu lépe splňujícím požadavky. „Ve stejném duchu jsou připraveny i nové webové stránky, do kterých v té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to době překlápíme část původního obsahu,“ doplnila Darina Coufalová.