Rainbow page separator

Sdružení Krajina veřejnosti představí výsledky své činnosti

Pondělí, 23. května 2022

Novoměstsko / V Odranci, místní části Věcova, případně ve Sněžném se mohou lidé při besedě setkat s pracovníky Sdružení Krajina. To se řadu let stará nejenom o údržbu cenných podmáčených luk, ale i postupný návrat zanedbaných lokalit k jejich původnímu využití – jednou z nich jsou například Pastviska, o nichž se bude diskutovat v odraneckém kulturním domě v úterý 24. května od 18 hodin.
Z Pastvisek u Odrance se po předchozí obnově ze zanedbaného místa ve spolupráci s místními usedlíky stala obecní rezervace určená k pastvě – už v loňském roce se tam po dlouhé době vrátilo stádo beránků. Obnova Pastvisek zahrnula mimo jiné vyřezání náletové vegetace, vytvoření stružek a tůní i ohrazení pastviny.
O konkrétním působení Sdružení Krajina na Sněžensku se pak zájemci dozvědí bližší informace při besedě ve čtvrtek 26. května od 17 hodin v multifunkčním sále úřadu městyse ve Sněžném.