výsadba rezmíků
Rainbow page separator

Sdružení Krajina vysází remízky na pastvinách

Pátek, 31. Říjen 2014

Počítky / V sídle Sdružení Krajina v Počítkách odstartuje v sobotu 1. listopadu tradiční podzimní sázení stromů. Všichni zájemci se tam sejdou před 9. hodinou, poté je odchod k místům výsadeb za vsí. Zaparkovat je možné při hlavní silnici naproti obchodu.
Letošní akce se opět týká výsadby remízků do pastvin. Ty budou tvořeny především břízami a jeřáby, aby na holých pláních vznikly úkryty pro pasoucí se ovce a zároveň došlo ke zpestření a rozčlenění „ploché“ krajiny. V místě už rostou stromořadí, která tam byla Sdružením Krajina vysazena dříve; nyní dojde k jejich doplnění a rozšíření.
Až budou stromy vysazeny, akce, které se každoročně účastní na čtyři desítky zájemců, bude pokračovat v sídle Sdružení Krajina v Počítkách. Uskuteční se tam kulturně-zábavný program pro účastníky všeho věku.