Počítky, pocitky, aktuality, Krajina, neziskovky
Rainbow page separator

Sdružení Krajina z Počítek rozdělí mezi neziskovky z Vysočiny 240 tisíc Kč

Středa, 6. Únor 2013

Počítky /Sdružení Krajina realizuje od začátku roku 2010 projekt s názvem „Příroda na Vysočině“. Neziskové organizace z Vysočiny se mohou k tomuto projektu přihlásit a získat finanční podporu na své akce. V loňském roce se do projektu zapojilo 22 organizací, které zorganizovaly celkem 31 akcí. V součtu se akcí zúčastnilo 960 lidí, odpracováno bylo 5600 hodin. Celkově Sdružení Krajina rozdělilo 150000 Kč.
4. února byla zveřejněna další výzva k zapojení do projektu. Plánujeme zapojení obdobného počtu organizací a akcí jako v roce 2010. Informace o akcích a termíny jejich konání budou postupně zveřejňovány na stránkáchwww.stopavkrajine.cz, kde jsou k nalezení i další informace k projektu a k možnostem, jak se zapojit do praktické ochrany přírody a krajiny. Projekt „Příroda na Vysočině“ je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí.

Cílem projektu „Příroda na Vysočině“ je zvýšit zájem a zapojení obyvatel Vysočiny do praktické ochrany přírody a krajiny. Přírodu a krajinu, ve které žijeme a jejíž produkty každý den využíváme, jsme zdědili bez toho, že bychom se o její vznik a kvalitu nějak zasloužili. Dostáváme ji do správy s tím, že bychom ji měli předat dalším generacím minimálně v tak dobrém stavu, jak jsme ji převzali. Členové a příznivci Sdružení Krajina se snaží tomuto závazku dostát tím, že pečují o rašelinné louky na Vysočině a snaží se do této péče zapojit další lidi.
Přesto, že jsme v tomto oboru poměrně velká a stabilně fungující organizace, neobejdeme se bez spolupráce s ostatními. Jsme proto rádi, když v našem okolí fundují i jiné podobné organizace, se kterými můžeme spolupracovat, se kterými se můžeme podělit o práci i zkušenosti a od kterých můžeme čerpat inspiraci. Projekt „Příroda na Vysočině“ by měl tuhle spolupráci podpořit a oživit.
Finanční podpora organizací zapojených do projetu není jediná možnost. Snažíme se akce partnerských neziskovek navštěvovat a být s jejich organizátory v osobním kontaktu. Je to dobrý způsob jak poznat jejich činnost a způsob práce. Odpadne tím i nutnost vymýšlet složité kontrolní mechanizmy, které podpořené organizace zbytečně zatěžují a snižují efektivitu využití vložených finančních prostředků.
Máme zkušenost, že je dobré, když se zástupci organizací potkávají i mezi sebou. Proto jsme ve spolupráci s partnerskou neziskovkou SEM Slunečnice uspořádali koncem roku setkání pořadatelů akcí v Horní Krupé. Sešlo se nás tam celkem 19. Každá z organizací měla krátkou prezentaci své činnosti a akce, kterou s přispěním Sdružení Krajina organizovala. Chtěli bychom vytvořit v kraji Vysočina neformální síť spolupracujících neziskovek, zaměřených na ochranu přírody. Slibujeme si od toho lepší využití potenciálu těchto organizací, vzájemnou podporu a rozšíření nabídky akcí pro veřejnost. Rádi bychom veřejnost motivovali a povzbudili k většímu zájmu o praktickou ochranu přírody, která se často dostává do stínu jiných, zdánlivě důležitějších témat. Je těžké získat vztah k něčemu, o čem víme jen málo a setkáváme se s tím jen zprostředkovaně. Osobní zkušenost je nepřenosná a nenahraditelná. Proto takový důraz na zapojování veřejnosti.

Tomáš Blažek
Sdružení Krajina
tel: 566 521 259, mobil: 777 045 586
e-mail: blazek@sdruzenikrajina