Rainbow page separator

Sdružení Krajina zve zájemce na vycházku do podmáčených luk

Čtvrtek, 31. května 2018

Sdružení krajina

Blatiny / Botanicko-zoologická vycházka do podmáčených luk v okolí Blatin u Sněžného čeká zájemce, již se vydají na akci pořádanou Sdružením Krajina z Počítek, které se péčí o cenné louky již řadu let zabývá. Vycházka se uskuteční v sobotu 9. června, sraz účastníků je buď v 9 hodin v sídle Sdružení Krajina v Počítkách, anebo pak v 9.30 hodin v Blatinách u hostince U Kosků.
Cílem vycházky, na niž se je třeba vybavit vhodným oblečením a hlavně obuví do podmáčeného terénu, tedy především holínkami, je exkurze do nitra podmáčených luk. Všem zúčastněným se tak nabídne nevšední pohled na řadu často již vzácných druhů rostlin, jako je například divoká orchidej prstnatec májový, dále uvidí různé žáby, čolky či vodní brouky. Možnost následného občerstvení se pak nabízí třeba v nedaleké hospůdce U Kolouška.