Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, stavební pozemky, Klafar
Rainbow page separator

Sedm parcel na Klafaru čeká na inženýrské sítě

Úterý, 23. dubna 2013

180907_zd_klafar-300x225Žďár nad Sázavou / Sedm stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar, které by mohly být ještě v le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošním roce prodány stavebníkům, připravují zástupci žďárské radnice. Podle mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostarosty Ladislava Bárty k pozemkům ještě chybí dotáhnout inženýrské sítě. Zho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovitelská firma, která nyní vzešla z výběrového řízení, ty[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to práce provede za více než dva miliony korun.

„Dvanáct firem ze třinácti přihlášených splnilo podmínky výběrového řízení. Z původního rozpočtu, který se pohyboval kolem pěti milionů korun, se nám nakonec podařilo vysoutěžit cenu zhruba 2,2 miliony korun,“ potvrdil mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostarosta Ladislav Bárta.

Inženýrské sítě k parcelám budou vybudovány do konce prázdnin, na podzim se plánuje prodej pozemků. Zájem o ně ze strany stavebníků je, a právě pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to se Žďárští v příštím roce chystají vykoupit k účelům rodinné výstavby další pozemky za ulicí Sázavská, konkrétně po pravé straně právě budovaného mostu na Klafar.