Rainbow page separator

Semafory na křižovatce přibudou, až bude zprovozněn most

Pátek, 20. Září 2013

Žďár nad Sázavou / V souvislosti se stavebními pracemi v ulicích Dolní, Jungmannova a Wonkova na jejich křížení přibyly sloupy na semafory. Je totiž plánováno, že křižovatka „U Fordu“ bude světelná. 
To ale nebude hned. Nejdříve je nutné dokončit přechodový ostrůvek, upravit chodníky v ulicích Jungmannova a Wonkova a silnice vyasfaltovat. Podstatný je i termín dokončení a zprůjezdnění mostu na Klafar. Nová komunikace má být dokončena na jaře, avšak s největší pravděpodobností bude zprovozněna ještě koncem tohoto roku. „Záleží hodně na počasí. Pokud bude příznivé, zkušební provoz na nové světelné křižovatce by mohl být spuštěn už v průběhu listopadu,“ odhadl žďárský místostarosta Ladislav Bárta.
O světelné křižovatce, případně o malém kruhovém objezdu se uvažovalo i na Stalingradě na křížení ulic Revoluční a Brodská. Vedení města se předběžně přiklánělo spíše k malé kruhové křižovatce, avšak zatím její budování není prioritou. Žďárští chtějí vyčkat, co s dopravou v lokalitě udělá právě zahájení provozu přes nový most na Klafar, protože není vyloučeno, že dopravní zatížení křižovatky na Stalingradě se tím sníží.