Rainbow page separator

Senior Point bude v knihovně, Family zůstane v poliklinice

Úterý, 23. února 2021

Poliklinika Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Nové provozovatele služeb Family a Senior Point, kteří vzešli z výběrového řízení, schválili ve Žďáře. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to služby od roku 2015 do konce roku 2020 zajišťovalo Kolpingovo dílo ČR v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách polikliniky, obě zařízení prostřednictvím města do[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toval Kraj Vysočina. Dotace činila 180 tisíc korun ročně na jeden point, celkem tedy 360 tisíc. I le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos kraj přispěje patnácti tisíci měsíčně na provoz každého ze zařízení, která zájemcům nabízejí různé aktivity v podobě přednášek, kreativních dílen, cvičení, individuálního poradenství a podobně.
Od 1. března bude Family Point, který využívají především rodiče s malými dětmi, opět zajišťovat Kolpingovo dílo ČR v poliklinice, zatímco Senior Point pro starší spoluobčany obstará Knihovna Matěje Josefa Sychry ve svých pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách. „Hlavním důvodem změny byla současná epidemiologická situace, kdy senioři polikliniku vnímají jako infekční prostředí, kam chodí, jenom když nutně musí,“ poznamenala žďárská mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarostka Romana Bělohlávková. Senior Point navíc dozná další změny. Z původních čtyřiadvaceti hodin týdně by se mělo posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování služby zvýšit na 43 hodin a pomoc s jejím zajištěním knihovně nabídla obecně prospěšná společnost Popálky.