Rainbow page separator

Senioři se budou školit v ošetřovatelské péči

Pátek, 5. Únor 2016

Nové Město na Moravě / V projektu nazvaném Podpora a zapojování seniorů do aktivního života – Nové Město bez bariér 2016 budou pokračovat Novoměstské sociální služby. Tento projekt je podporován Krajem Vysočina z veřejné finanční podpory Fondu Vysočiny a letošní první setkání se zdravotnickým pracovníkem se uskuteční 9. února v 15 hodin v klubovně Domu s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě.
Tématem setkání se stanou zásady ošetřovatelské péče v domácím prostředí, ošetřování chronických ran, kompenzační a rehabilitační pomůcky, inkontinence a vhodné pomůcky, domácí hospicová péče, léčiva a jejich podávání, demence a další podobná problematika. Součástí únorového setkání bude rovněž beseda o námětech, o které přítomní projeví největší zájem. Další setkání je pak naplánováno na 14. dubna.