Rainbow page separator

Setkání se dotkne výstavby azylového domu v Dvořákově ulici

Pondělí, 26. února 2018

Azylová ubytovna pro muže Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Pro odpovědi na otázky týkající se plánované realizace výstavby centra sociálních služeb v Dvořákově ulici, na kterou chce měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to získat dotační prostředky, mohou přijít lidé 13. března v 17 hodin do žďárské střední zdravotnické školy. Setkání se zúčastní jak vedení radnice, tak zainteresovaní úředníci.
V Dvořákově ulici je plánovaná výstavba azylového domu pro muže, který je nyní umístěn v ulici Brodská, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to včetně noclehárny pro osoby bez přístřeší.
S výstavbou centra sociálních služeb se počítalo již loni, avšak nebyla vypsána příslušná dotace, takže na realizaci záměru nedošlo. Obyvatelé Dvořákovy ulice však již tehdy vyjádřili obavu ze zvýšení počtu osob s problémovým chováním v lokalitě a požádali radnici o zvážení umístění centra jinam.
Centrum sociálních služeb má být ve Žďáře vybudováno v rámci strategického plánu sociálního začleňování pro období 2016 – 2019. V jeho okolí by vznikl i nový kamerový bod a zázemí asistentů prevence kriminality. Plánovanou stavbu složenou z modulových komponentů by v případě potřeby bylo možné přesunout jinam. Případné zahájení samotné výstavby, pokud se na ni podaří získat dotaci, by posléze ještě museli schválit zastupitelé.