Rainbow page separator

Seznam investic počítá s penězi pro sport, kulturu i školství

Čtvrtek, 1. dubna 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Seznam projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových záměrů na příští roky schválili novoměstští zastupitelé. Jedná se o dokument, který obsahuje seznam připravovaných a preferovaných stavebních akcí města a jeho příspěvkových organizací v hodnotě nad pět milionů korun. Záměry jsou rozdělené do několika kategorií, přičemž u každé je uvedený odhadovaný objem finančních prostředků od roku 2022 do roku 2030. Jedná se o oblasti školství a kultury s odhadovanými 25 miliony korun, infrastrukturu města v objemu 90 milionů, 50 milionů má jít do sportu, 90 milionů do městských nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí, 40 milionů je vyčleněno pro stavbu nových kanalizací a s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to milionů korun na velké rekonstrukce v Novém Městě.
Kupříkladu investice do školství a kultury zahrnují také rekonstrukcí střechy základní umělecké školy v objemu pět milionů, 8,8 milionu na nové sociální zázemí a výtah v Horáckém muzeu, pět milionů na zateplení mateřské školky v ulici Žďárská či pět milionů korun na nové podlahy, dveře a zárubně v objektu 1. základní školy.