Rainbow page separator

Shánějí peníze na rekonstrukci školy, rozdělí projekt na etapy

Pondělí, 25. Prosinec 2017

Peníze, papírové bankovky

Polnička / O možnostech získání finanční podpory na pokračování rekonstrukce historické budovy základní školy jednali zastupitelé Polničky. Původně připravená studie v objemu přibližně sedmadvacet milionů korun, na kterou však obci nebyla schválena dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, byla proto rozfázována do tří na sebe navazujících etap.
Jedná se o rekonstrukci střechy objektu, výměnu oken a novou hydroizolaci, přičemž se obec pokusí najít vhodné dotační tituly prostřednictvím Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, které je členem.
Půjde o závěrečné etapy oprav historické školní budovy, původně sídla kdysi vyhlášených železáren, která byla po přestavbě jako škola zprovozněna v roce 1891.