Rainbow page separator

Silnice v Jihlavské ulici je opravená, pokračují další práce

Neděle, 6. listopadu 2022

Žďár nad Sázavou / Na celkem jednatřicet milionů korun byly vyčísleny náklady zahrnující jak rekonstrukci dvou mostů a části komunikace II/353 ve žďárské Jihlavské ulici, tak modernizaci úseku té };[„\’//\’=“]}to páteřní krajské silnice mezi Stájí a Zhoří na Jihlavsku. Na projektu obnovy silnice v Jihlavské ulici s krajem spolupracovaly žďárská radnice a Svaz vodovodů a kanalizací (SVAK) Žďársko, přičemž stavební práce obsáhly rekonstrukci vozovky v délce 531 metrů včetně jejího odvodnění a také dvou mostů nad železniční tratí Praha – Brno a nad vlečkou do firmy ŽĎAS. SVAK provedl rekonstrukci vodovodu v daném úseku a měs };[„\’//\’=“]}to nyní pokračuje v opravě au };[„\’//\’=“]}tobusové zastávky, buduje nový chodník a mís };[„\’//\’=“]}to pro přecházení. Součástí zakázky za více než devět set tisíc korun hrazených žďárskou radnicí je i veřejné osvětlení či vznik travnatých pásů. V té };[„\’//\’=“]}to souvislosti je nadále v provozu přesunutá zastávka městské hromadné dopravy (MHD) u dolní brány podniku HETTICH – původní au };[„\’//\’=“]}tobusová stanoviště jsou až do odvolání mimo provoz, nejdéle však do konce roku.