Rainbow page separator

Silnici u Stržanova a Škrdlovic olemují protihlukové stěny

Středa, 9. února 2022

Žďársko / V blízkosti Žďáru začnou v průběhu letošního roku na několika místech vznikat protihlukové stěny podél státní silnice I/37. Vybudovány budou ve Škrdlovicích, ale i ve žďárské místní části Stržanov, kde rušná komunikace taktéž prochází v těsné blízkosti zástavby. Důvodem stavby stěn je zajištění dostatečné ochrany obyvatel před nadlimitním hlukem pocházejícím ze silniční dopravy. O realizaci opatření bylo rozhodnuto na základě výsledků akustické studie, kterou nechalo Ředitelství silnic a dálnic ČR coby správce komunikace pořídit.
Ve Stržanově bude 2,5 až 5 metrů vysoká protihluková bariéra kolem silnice měřit celkem tři sta metrů a počítá se s jejím rozdělením do dvou úseků. Nedaleké Škrdlovice získají protihlukovou stěnu dlouhou přes půl kilometru, také rozdělenou na dvě části. Plánované stavební práce, které mají celkově trvat nejdéle čtyři měsíce, budou prováděny za provozu.