Rainbow page separator

Silnici v průmyslové zóně opraví s pomocí tamních firem

Čtvrtek, 8. března 2018

Svratka / Místní komunikaci v průmyslové zóně v lokalitě zvané U Koupaliště v průběhu le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku plánují zrekonstruovat ve Svratce.
„Zrekonstruujeme místní komunikaci včetně vybudování inženýrských sítí podle zpracované projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové dokumentace. Nově navržená trasa dopravně obslouží přilehlé podnikatelské subjekty. I v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě jsme požádali o dotaci, která by mohla činit až jeden milion korun, dva miliony budou inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny z rozpočtu města,“ vyjádřil se starosta Svratky František Mládek.
Podmínkou připravované realizace rekonstrukce místní komunikace ve svratecké průmyslové zóně je rovněž finanční spoluúčast společností, kterým bude dotčená opravená komunikace sloužit.