Rainbow page separator

Školku přes prázdniny rozšířili, vejde se tam více dětí

Středa, 6. Září 2017

Svratka / Úpravu prostorů, kterou se zvýšila kapacita mateřské školky ze 45 na 65 dětí, provedli přes prázdniny ve Svratce. Vzhledem k nečekaně vysokému počtu odkladů školní docházky by se do školky děti jinak nevešly, navíc radnice reaguje na státní nařízení týkající se skutečnosti, se od roku 2020 se budou do školky přijímat i dvouleté děti.
Nové prostory pro nejstarší děti ze školky vznikly přestavbou školní družiny, která se přesunula do původně cvičné školní kuchyňky. Součástí stavební akce bylo i vybudování umývárny se čtyřmi umyvadly, třemi toaletami, jedním pisoárem a sprchou tak, jak to určují hygienické normy. Na umývárnu navazuje i šatna. „V nové třetí třídě jsou pěti až šestileté děti – předškoláci. Pro tento školní rok to je 18 dětí,“ sdělil starosta Svratky František Mládek.