Rainbow page separator

Složenky za odpady dostanou lidé do schránek do konce září

Čtvrtek, 17. Září 2015

Odpad, komunální služby

Žďár nad Sázavou / Do posledního září obdrží žďárské domácnosti do svých poštovních schránek složenku na zaplacení komunálního odpadu za druhé pololetí letošního roku. Finanční částka za osobu a pololetí činí 290 korun a je splatná do 31. října.
V této souvislosti žďárská radnice žádá obyvatele města, aby své schránky označili jmény všech osob, které jsou na dané adrese trvale hlášeny k pobytu, aby jim mohly být složenky včas a správně doručeny. Poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu je rovněž možné uhradit v pokladně městského úřadu, a to buď v hotovosti, anebo bezhotovostní formou, a rovněž prostřednictvím převodu příslušné částky na účet města. Za odpady jsou povinni zaplatit i obyvatelé Žďáru, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v městském úřadu v Žižkově ulici.