Rainbow page separator

Služby se postupně vrací do normálu, roušky zatím zůstávají

Čtvrtek, 18. června 2020

Žďár nad Sázavou / I přes rozvolňování opatření spojených se šířením koronaviru se pro zaměstnance žďárské oblastní charity příliš nezměnilo. Nadále platí, že všichni klienti a zaměstnanci používají roušky a desinfekci a dodržují preventivní opatření v ambulantních zařízeních i při terénních službách v domácnostech klientů. Také terénní pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vstupují do domácností za podmínky použití roušek všech přítomných. „Pokud by se v rodině objevila nějaká forma nachlazení, jsme domluveni, že nás informují telefonicky,“ sdělila vedoucí služby Pavla Polnická.
O terénní služby po skončení nouzového stavu vzrostl zájem, týká se to zejména starších klientů a navýšení požadavků na nákupy potravin a vyzvedávání léků. „V domácí zdravotní i hospicové péči vzrostl příjem pacientů z nemocnic, kteří jsou i nadále posíláni domů z důvodu uvolnění kapacity lůžek. Osobní asistence se v období nouzového stavu potýkala s nedostatkem personálu, kdy některé pracovnice musely nastoupit k ošetřování člena rodiny. Naštěstí vypomohli pracovníci ze služeb, které byly nařízením vlády uzavřeny,“ uvedla Lenka Šustrová z Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Po skupinkách funguje provoz žďárského Klubu v 9, mládež může při dodržení podmínek navštěvovat nízkoprahová zařízení – v provozu jsou již prakticky všechny služby. Jako poslední se 22. června otevře bystřický klub pro seniory Včela.
Už v posledním květnovém týdnu se za zvýšených hygienických opatření vrátili klienti do stacionářů. „Máme vytvořené dopolední a odpolední skupiny, ve kterých pracují pouze určení pracovníci. Snažíme se, aby se skupiny potkávaly minimálně. Pracovníci používají roušky a štíty. Někteří uživatelé roušky mít nemohou, ostatní je používají, pokud je to v jejich možnostech. Pracujeme v dílnách, využíváme zahradu, tělocvičnu, snoezelen a častěji chodíme do přírody,“ sdělila vedoucí bystřického denního stacionáře Rosa Petra Königová.