Rainbow page separator

Smetanovou ulicí budou opět projíždět auta

Pátek, 18. Prosinec 2015

Rekonstrukce Smetanovi ulice

Žďár nad Sázavou / O vánočních svátcích se má pro motorovou dopravu dočasně otevřít rekonstruovaná Smetanova ulice. V ní se od konce září po etapách opravují rozvody vodovodu a kanalizace.
„V nejbližších dnech bude povrch silnice upraven tak, aby tudy přes zimu motoristé mohli jezdit a v místě bylo možné provádět běžnou zimní údržbu,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil. Smetanova ulice by měla být podle počasí průjezdná přibližně do března. Na jaře se mají dokončit opravy technických rozvodů a stavební dělníci se vystřídají, aby mohlo dojít k rekonstrukci povrchů silnice, chodníků, veřejného osvětlení a chodníkových vpustí. Tyto práce se uskuteční v režii žďárské radnice, která na ně v rozpočtu na příští rok vyčlenila deset milionů korun. Bylo již vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
„Rádi bychom „naši“ fázi opravy ulice zahájili v dubnu, aby bylo do konce letních prázdnin hotovo. Jedním z kritérií posuzování nabídek při výběrovém řízení by tak měl být i termín provedení prací,“ dodal starosta.