Rainbow page separator

Smetanovu ulici začnou dělníci opravovat v září

Neděle, 26. Červenec 2015

Žďár nad Sázavou / Na září je naplánován začátek rekonstrukce žďárské ulice Smetanova. Nejdříve se v ní bude provádět rekonstrukce vodovodu a kanalizace v režii Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Po dokončení stavebních prací při rekonstrukci vodovodů a kanalizace přijde řada i na dešťovou kanalizaci v úseku od křižovatky ulic Palachova – Hutařova – Smetanova ke kruhové křižovatce ulic Nádražní a Strojírenská. Následně se budou opravovat chodníky a silnice v ulici, které jsou již ve velice špatném stavu. O to se postará žďárská radnice. Dojde k vybudování nových povrchů vozovky, chodníků, uličních vpustí a veřejného osvětlení v úseku od křižovatky ulic Palachova – Hutařova – Smetanova až po křižovatku ulic Brněnská a Smetanova. Silnice ve Smetanově ulici bude po rekonstrukci široká 7,2 metru a pokrytá asfaltovým betonem. Nové chodníky mají být bezbariérové a s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby se stanou i úpravy na přechodech pro chodce a v místech pro přecházení či nové veřejné osvětlení.
V současné době je zahájeno řízení pro stavební povolení a územní rozhodnutí, následně dojde k vypsání soutěže na zhotovitele obou stavebních akcí. Veškeré práce mají být hotovy do konce roku 2016.