Rainbow page separator

Smlouvy o údržbě zeleně budou podepsány do konce srpna

Neděle, 21. srpna 2016

Žďár nad Sázavou / Do konce srpna dojde k podpisu smluv se dvěma firmami, které ve Žďáře nově zajistí údržbu veřejné zeleně. „Smlouvu jsme dodavateli vypověděli z důvodu prověření tržní ceny, nikoli kvůli nespokojenosti při plnění poskytovaných služeb. Výsledky výběrových řízení nám daly za pravdu,“ sdělil starosta Žďáru Zdeněk Navrátil.
Zadání už u většiny služeb nepočítá s platbou za hodiny práce, ale za objem udržované zeleně. U údržby zeleně bude zahájena činnost od 1. září, u sečení ještě běží lhůta pro odvolání.
Pro sečení zvítězila firma GFP service s cenou, která je u jednotlivých intenzitních tříd údržby až o padesát procent nižší, než byla dosavadní. U zakázky údržby mimo sečení zvítězila firma Purum, kde se očekává až pětadvacetiprocentní úspora nákladů. Dohromady by mělo jít řádově o miliony korun ročně. „Obě firmy si budeme moci v praxi vyzkoušet a následně posoudit ještě letos,“ doplnil Zdeněk Navrátil.
Vítězné společnosti, které se budou starat o žďárskou zeleň, jsou pražské. „Legislativní úprava zákona o veřejných zakázkách je postavena na třech pilířích – rovné zacházení, zákaz diskriminace a transparentnost. Z toho plyne, že zákon neumožňuje zvýhodňovat dodavatele na základě toho, zda jsou místní, či nikoli,“ vysvětlil žďárský místostarosta Josef Klement. V opačném případě by městu hrozil postih ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž a zrušení zakázky. „Za město mohu říct, že bychom byli rádi, kdyby zakázky realizovaly místní firmy, ale pravdou je, že ty bohužel nenabídly konkurenceschopné ceny,“ dodal Klement.