Rainbow page separator

Socha Jana Husa ozdobí zahradu u kostela

Sobota, 28. Březen 2015

Náměstí v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě / Instalaci sochy Jana Husa od novoměstského sochaře Jana Štursy letos chystá novoměstská radnice. Umístěna má být v zahradě evangelického kostela, a to u příležitosti 600 let, které uplynou od úmrtí kazatele. Na výběru sochy a místa se shodla pracovní skupina složená z odborníků. Vybíralo se z několika míst a Štursových děl, protože právě letos si Nové Město připomíná Rok Jana Štursy, který je spojen s 90. výročím úmrtí tohoto významného českého výtvarníka a novoměstského rodáka.
Naposledy byla v Novém Městě Štursova socha instalována v roce 1960, jednalo se o skulpturu Raněný. Podle novoměstského starosty Michala Šmardy Jan Hus nebude poslední sochou, která by měla v dalších letech ve městě přibýt.
„Děkuji odborníkům za pomoc při hledání stávajícího vhodného řešení. V budoucnu do výběru z variant navržených experty zapojíme i veřejnost,“ řekl starosta Šmarda.
Vizí je například úprava prostranství u Horácké galerie, kde by mohlo najít svoje místo další výtvarné dílo, řešit se bude i možnost ozdobit nějakou sochou právě budované městské lázně.

Foto: www.dajc-naturephoto.com