Rainbow page separator

Sociální podnik nabídne služby prádelny a práci handicapovaným

Neděle, 22. října 2023

Nové Město na Moravě / Zahájení výběrového řízení na úpravu bývalé prodejny v Maršovicích pro potřeby prádelny - sociálního podniku, který Nové Město hodlá v objektu provozovat, schválili novoměstští radní. 

Městský sociální podnik PeruTě zaštiťující provoz prádelny v ní má poté nabídnout pracovní uplatnění zdravotně znevýhodněným zaměstnancům s fyzickým, mentálním či kombinovaným postižením, které chtějí pracovat, avšak běžném pracovním trhu mají kvůli svému handicapu minimální šanci uspět. Za podpory státu na zaměstnávání takových lidí lze umožnit specifické pracovní podmínky, jako je například úprava prostředí či délka úvazků podle individuálních potřeb zaměstnanců, aby byli schopni dosáhnout co nejvyšší kvality práce. V této souvislosti je důležitá rovněž kooperace se subjekty zajišťujícími sociální či pracovní rehabilitaci, aby si dlouhodobě nezaměstnaní lidé znovu upevnili pracovní a sociální návyky.