Rainbow page separator

Sociální služby nabízejí pečovatelům pomoc a podporu

Sobota, 14. Březen 2015

Novoměstské sociální služby

Nové Město na Moravě / Pomoc a podporu prostřednictvím pravidelných setkávání nabízejí Novoměstské sociální služby lidem, kteří pečují doma o někoho blízkého, potřebují zapůjčit příslušné pomůcky, případně poradit či pomoci se vším, co je s touto činností spojeno.
Na setkání může přijít každý, koho tato problematika zajímá, první schůzka se uskuteční v úterý 21. dubna od 15 hodin. Podrobné informace mohou zájemci najít na webových stránkách http://nss.nmnm.cz.
V budoucnosti by měly být součástí pravidelných setkávání v Novoměstských sociálních službách, která mají probíhat vždy v odpoledních hodinách, také přednášky odborníků – například lékařů, zdravotních sester či odborných a sociálních pracovníků.